Gastrit nedir?

Gastrit, halk tarafından bazen mide bulantısı ve/veya kusma ile ilişkili mide rahatsızlığı (genellikle yemekten sonra) bölümlerini tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Ayrıca “mide rahatsızlığı” veya “hazımsızlık”tan da söz ederiz.Gastrit, mide zarındaki iltihaplanma ve hasar ile belirtilir. Bununla birlikte, kesin olarak konuşmak gerekirse, gastrit, sırasında alınan biyopsi örneğinde iltihaplanma ve mide zarında hasar kanıtı görüldüğünde bir patolog tarafından yapılan teşhis için resmi bir tıbbi terimdir.

Akut ve kronik olmak üzere iki tip gastrit vardır.

Akut Gastrit Nedir?

Akut gastrit, mide mukozası adı verilen mide zarının ani bir iltihaplanma başlangıcını ifade eder. Endoskopi yaptığınızda, astar kırmızı görünür ve örneklerde çok sayıda akut inflamatuar hücre (esas olarak lökosit adı verilen beyaz kan hücreleri) görülür. Yüzey kaplamasında akut erozyonlar (“aşındırıcı gastrit”) adı verilen küçük, sığ kırılmalar ve hatta küçük kanama alanları olabilir.

Kronik Gastrit Nedir?

Kronik gastrit, mide zarında kalıcı, ancak düşük dereceli iltihaplanma ve hasar anlamına gelir. Normal hücreler yok edildiğinden mide mukozası incelir. Enflamatuar hücreler, bir bağışıklık tepkisini gösteren lenfositleri içerir. Bu, özellikle az gelişmiş ülkelerde çok yaygındır. Uzun yıllar boyunca mevcut olduğunda, mukozal değişiklikler, mide kanseri riskinde küçük bir artış ile metaplazi adı verilen bir aşamaya ilerleyebilir.

Gastrite ne sebep olur?

Akut gastrit, genellikle mide mukozasını koruyan mukus astarını boğan akut tahriş edici maddelerden kaynaklanır. Tahriş edici maddeler arasında aspirin veya diğer NSAID’ler (steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar), zehirler (güçlü alkol dahil) ve bakteri helicobacter pylori ile enfeksiyonun erken evreleri dahil olmak üzere belirli enfeksiyonlar bulunur. Genellikle, tahriş edici madde ortadan kaldırıldığında iltihap hızla yerleşir.

Helicobacter Pylori nedir?

Helicobacter pylori (veya H. pylori), midede yaygın olarak bulunan birçok bakteriden biridir. Aslında dünya nüfusunun yarısından fazlasının bu bakteriye sahip olduğu ancak hiçbir zaman sorun yaşamadığı ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, bir H. pylori enfeksiyonu mide kanseri, gastrit ve/veya peptik ülser geliştirme risklerini artırabilir.

Kronik Gastrit Nedenleri

Kronik gastrit genellikle helicobacter pylori (veya H. pylori) ile enfeksiyondan kaynaklanır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, H. pylori enfeksiyonu Kafkasyalıların yaklaşık %20’sinde, ancak Hispaniklerin, Afrikalı Amerikalıların ve yaşlıların %50’sinden fazlasında mevcuttur. Az gelişmiş ülkelerde yetişkinlerin enfeksiyon oranı %90 kadar yüksek olabilir.

Kronik gastritin diğer nedenleri arasında şunlar olabilir:

bir oto-bağışıklık hastalığı;

belirli nadir enfeksiyonlar (yani HIV/AIDS);

Crohn hastalığı;

midenin safraya maruz kalmasını artıran mide ameliyatları.

Akut Gastrit Belirtileri

Akut gastrit genellikle, vücut tahriş edici maddeden kurtulmaya çalışırken üst karın ağrısı veya rahatsızlık ile birlikte akut mide rahatsızlığına neden olur.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

  • mide bulantısı ve kusma
  • şişkinlik ve gaz
  • kilo kaybı ve/veya iştah kaybı

Kronik Gastrit Belirtileri

Vakaların büyük çoğunluğunda, kronik gastrit hiçbir belirtiye neden olmaz. Mukozadaki hasar şiddetli ve uzun süreli olduğunda mide asit üretme yeteneğini kaybeder. Bu, sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir.Ayrıca, önemli vitamin B12’nin emilmesi için gerekli olan intrinsik faktör adı verilen bir maddeyi salgılama yeteneği de kaybolur. B12 vitamini eksikliği sonunda pernisiyöz anemi adı verilen bir duruma yol açar.

Hasta şunları sunar:

  • yorgunluk
  • anemi
  • (nadiren) uzuvlarda uyuşma veya karıncalanma gibi semptomlar
  • Tanı kan testleri ile kolayca doğrulanır.

Akut Gastrit Tanısı

Akut gastrit semptomları bir doktora başvurmayı gerektirecek kadar kötü olduğunda, genellikle sadece hikayeye dayanarak bir teşhis yapılabilir. Bununla birlikte, sorun devam ettiğinde veya kanama meydana geldiğinde, üst endoskopi muayenesi (EGD (veya ÖzofagoGastroDuodenoskopi) olarak da bilinir) yoluyla mide zarına doğrudan bakmak gerekli olabilir. Enflamatuar değişiklikler genellikle ince bağırsağın duodenum olarak adlandırılan ilk kısmı yerine mide ile sınırlıdır. Araştırma sırasında alternatif bir durumdan şüphelenilmedikçe, kan testleri, röntgenler ve taramalar gibi diğer testler genellikle teşhis için gerekli değildir.

Kronik Gastrit Tanısı

Kronik gastrit, mide mukozasının bir örneğinin (biyopsi) incelenmesiyle teşhis edilir. Bu genellikle bir üst endoskopi muayenesi sırasında alınır. Helicobacter pylori için ek kan testleri ve testleri gerekebilir

Akut Gastrit Tedavisi

Akut gastrit tedavisinin en önemli kısmı açıkçası tahriş ediciyi bulunduğunda uzaklaştırmaktır. Basit antasit ilaçlar, daha güçlü “H2 antagonistleri” (Tagamet© veya Zantac© gibi) veya bir “Proton pompa inhibitörü” (Nexium© gibi) midedeki asit miktarını azaltmak için faydalıdır. Bulantı önleyici ilaçlar gerekebilir.

Semptomlar hızla düzelmezse veya herhangi bir kusmuk kan içeriyorsa, daha ileri araştırmalar ve daha karmaşık tedaviler için bir doktora danışmak gerekli olacaktır. H. pylori enfeksiyonu teşhis edildiğinde, tedavi genellikle iki haftaya kadar kombinasyon halinde antibiyotik içerir. Tahriş edici veya enfeksiyon giderilmedikçe çoğu vaka hızla düzelir.

Kronik Gastrit Tedavisi

Herhangi bir nedensel enfeksiyonun (genellikle H. pylori) antibiyotiklerle ortadan kaldırılması, kronik gastritin ilerlemesini önlemek için önemlidir, ancak mide mukozası nadiren normale döner. B12 vitamini eksikliği aralıklı enjeksiyonlarla tedavi edilir.

Mukozasında ciddi değişiklikler (yani midenin hücre zarında kanser öncesi değişiklikler) olan hastalar, kansere dönüşebilecek lezyonları tespit etmek ve tedavi etmek için her yıl bir üst endoskopiye ihtiyaç duyabilir.

Hatırlanacak şeyler

Akut gastrit genellikle tahriş edici veya enfeksiyondan kaynaklanır ve akut mide rahatsızlığına neden olabilir, ancak neden ortadan kaldırıldığında genellikle basit tedavilerle hızla düzelir.

Kronik gastrit, genellikle H. pylori enfeksiyonu nedeniyle mide astarının uzun süreli hasar gördüğü bir durumdur. Kronik gastrit genellikle hazımsızlığa veya ağrıya neden olmaz, ancak ciddi hasar B12 vitamini eksikliğine bağlı anemiye neden olabilir.